Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0555/2006

Debaty :

PV 26/10/2006 - 12.1
CRE 26/10/2006 - 12.1

Głosowanie :

PV 26/10/2006 - 13.1

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 26 października 2006 r. - Strasburg

13.1. Tybet (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 i B6-0568/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0555/2006

(zastępujący B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 i B6-0568/2006):

złożony przez następujących posłów:

Thomas Mann, Piia-Noora Kauppi, Charles Tannock, Bernd Posselt, Elisabeth Jeggle i Simon Coveney w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE,

Frédérique Ries i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Eva Lichtenberger i Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto i Feleknas Uca w imieniu grupy GUE/NGL,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan i Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2006)0465)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności