Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0555/2006

Debatter :

PV 26/10/2006 - 12.1
CRE 26/10/2006 - 12.1

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 13.1

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg

13.1. Tibet (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 och B6-0568/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0555/2006

(ersätter B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 och B6-0568/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Thomas Mann, Piia-Noora Kauppi, Charles Tannock, Bernd Posselt, Elisabeth Jeggle och Simon Coveney för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen,

Frédérique Ries och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Eva Lichtenberger och Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen,

Vittorio Agnoletto och Feleknas Uca för GUE/NGL-gruppen,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Jerzy Bielan och Michał Tomasz Kamiński för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0465)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy