Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0554/2006

Keskustelut :

PV 26/10/2006 - 12.2
CRE 26/10/2006 - 12.2

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 13.2

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg

13.2. Rios Monttia koskeva oikeudenkäynti (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 ja B6-0569/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0554/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 ja B6-0569/2006)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Charles Tannock ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano ja Luis Yañez-Barnuevo García PSE-ryhmän puolesta,

Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta,

Raül Romeva i Rueda ja Alain Lipietz Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Willy Meyer Pleite ja Marco Rizzo GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0466)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö