Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0554/2006

Debatter :

PV 26/10/2006 - 12.2
CRE 26/10/2006 - 12.2

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 13.2

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg

13.2. Rättegång mot Rios Montt (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 och B6-0569/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0554/2006

(ersätter B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 och B6-0569/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Charles Tannock och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Luis Yañez-Barnuevo García för PSE-gruppen,

Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Raül Romeva i Rueda och Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen,

Willy Meyer Pleite och Marco Rizzo för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0466)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy