Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0556/2006

Debaty :

PV 26/10/2006 - 12.3
CRE 26/10/2006 - 12.3

Głosowanie :

PV 26/10/2006 - 13.3
CRE 26/10/2006 - 13.3

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 26 października 2006 r. - Strasburg

13.3. Uzbekistan (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B6-0556/2006, B6-0559/2006, B6-0563/2006, B6-0566/2006, B6-0567/2006 i B6-0570/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0556/2006

(zastępujący B6-0556/2006, B6-0559/2006, B6-0563/2006 i B6-0567/2006):

złożony przez następujących posłów:

Elisabeth Jeggle i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Bernadette Bourzai i Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE,

Ona Juknevičienė i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

Alyn Smith, Hélène Flautre, Cem Özdemir, Satu Hassi i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE

Przyjęto (P6_TA(2006)0467)

(Wnioski w sprawie rezolucji B6-0566/2006 i B6-0570/2006 stały się bezprzedmiotowe.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Józef Pinior, który złożył poprawkę ustną do ust. 2, która została przyjęta (zmieniony ust. 2 został następnie odrzucony);

- Bernd Posselt w sprawie przebiegu głosowania;

- Elisabeth Jeggle, która złożyła poprawkę ustną do ust. 1, którą przyjęto (Marios Matsakis zgłosił sprzeciw wobec tej poprawki ustnej).

°
° ° °

Głos zabrał Manuel Medina Ortega, aby zasygnalizować, że był nieobecny na początku głosowania z przyczyn od niego niezależnych.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności