Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο

18. Διακοπή της συνόδου
Πλήρη Πρακτικά

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 4.20 μ.μ.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου