Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2005) (συζήτηση)
 4.Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης μέσω του ΕΓΤΑΑ * - Προαιρετική διαφοροποίηση των άμεσων πληρωμών στο πλαίσιο της ΚΓΠ * (συζήτηση)
 5.Υποδοχή
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2007 (ψηφοφορία)
  
6.2.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2007 (τμήμα ΙΙΙ) (ψηφοφορία)
  
6.3.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (ψηφοφορία)
  
6.4.Αλιευτικοί στόλοι των άκρως απόκεντρων περιφερειών * (διαδικασία χωρίς έκθεση) (ψηφοφορία)
  
6.5.Εορτασμός της επετείου της εξέγερσης στην Ουγγαρία το 1956 (ψηφοφορία)
  
6.6.Μολδαβία (Υπερδνειστερία) (ψηφοφορία)
  
6.7.Γεωργία (Νότιος Οσσετία) (ψηφοφορία)
  
6.8.Εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική (ψηφοφορία)
  
6.9.Ποινικά αδικήματα και ποινές στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος (ψηφοφορία)
  
6.10.Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Συρία (ψηφοφορία)
  
6.11.Διάσκεψη του Ναϊρόμπι για τις κλιματικές αλλαγές (ψηφοφορία)
  
6.12.Ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα "NAIADES" (ψηφοφορία)
  
6.13.Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης (ψηφοφορία)
  
6.14.Απόσπαση εργαζομένων (ψηφοφορία)
  
6.15.Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2005) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
12.1.Θιβέτ
  
12.2.Δίκη του Rios Montt
  
12.3.Ουζμπεκιστάν
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Θιβέτ (ψηφοφορία)
  
13.2.Δίκη του Rios Montt (ψηφοφορία)
  
13.3.Ουζμπεκιστάν (ψηφοφορία)
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (233 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (156 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1589 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1943 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (245 kb) Κατάσταση παρόντων (80 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (281 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (639 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου