Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 26. oktoober 2006 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Euroopa Keskpank (2005) (arutelu)
 4.Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetus maaelu arengule * – Ühise põllumajanduspoliitika otsetoetuste vabatahtlik ümbersuunamine * (arutelu)
 5.Tervitus
 6.Hääletused
  
6.1.Euroopa Liidu üldeelarve projekt – 2007. eelarveaasta (hääletus)
  
6.2.2007. eelarveaasta üldeelarve projekt (III jagu) (hääletus)
  
6.3.2007. eelarveaasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII ja VIII jagu) (hääletus)
  
6.4.Äärepoolseimate piirkondade kalalaevastikud * (ilma raportita menetlus) (hääletus)
  
6.5.Ungari 1956. aasta ülestõusu mälestamine (hääletus)
  
6.6.Moldova (Transnistria) (hääletus)
  
6.7.Gruusia (Lõuna-Osseetia) (hääletus)
  
6.8.Mürgiste jäätmete väljavedu Aafrikasse (hääletus)
  
6.9.Keskkonna kriminaalõiguslik kaitse (hääletus)
  
6.10.EL ja Süüria vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerumisleping (hääletus)
  
6.11.Nairobi kliimamuutuste konverents (hääletus)
  
6.12.Siseveetransport (hääletus)
  
6.13.Avaliku ja erasektori partnerlus (hääletus)
  
6.14.Töötajate lähetamine (hääletus)
  
6.15.Euroopa Keskpank (2005) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
12.1.Tiibet
  
12.2.Rios Montti protsess
  
12.3.Usbekistan
 13.Hääletused
  
13.1.Tiibet (hääletus)
  
13.2.Rios Montti protsess (hääletus)
  
13.3.Usbekistan (hääletus)
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused
 15.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 16.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (211 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb)       
 
Protokoll (145 kb) Kohalolijate nimekiri (22 kb) Hääletuste tulemused (1514 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1932 kb) 
 
Protokoll (216 kb) Kohalolijate nimekiri (67 kb) Hääletuste tulemused (245 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (630 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika