Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Euroopan keskuspankki (2005) (keskustelu)
 4.Maaseudun kehittämisen tukeminen maaseuturahastosta * - YMP:n suorien tukien vapaaehtoinen mukauttaminen * (keskustelu)
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Äänestykset
  
6.1.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi - Varainhoitovuosi 2007 (äänestys)
  
6.2.Esitys yleiseksi talousarvioksi 2007 (Pääluokka III) (äänestys)
  
6.3.Esitys yleiseksi talousarvioksi 2007 (Pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (äänestys)
  
6.4.Syrjäisimpien alueiden kalastuslaivastot * (menettely ilman mietintöä) (äänestys)
  
6.5.Unkarin vuoden 1956 kansannousun muisto (äänestys)
  
6.6.Moldova (Transnistria) (äänestys)
  
6.7.Georgia (Etelä-Ossetia) (äänestys)
  
6.8.Myrkyllisten jätteiden vienti Afrikkaan (äänestys)
  
6.9.Ympäristönsuojelu ja rikosoikeus (äänestys)
  
6.10.Euro–Välimeri-assosiaatiosopimus EY/Syyria (äänestys)
  
6.11.Ilmastonmuutosta käsittelevä Nairobin konferenssi (äänestys)
  
6.12.Sisävesiliikenteen integroitu eurooppalainen toimintaohjelma "NAIADES" (äänestys)
  
6.13.Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimukset (äänestys)
  
6.14.Työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon (äänestys)
  
6.15.Euroopan keskuspankki (2005) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
12.1.Tiibet
  
12.2.Rios Monttia koskeva oikeudenkäynti
  
12.3.Uzbekistan
 13.Äänestykset
  
13.1.Tiibet (äänestys)
  
13.2.Rios Monttia koskeva oikeudenkäynti (äänestys)
  
13.3.Uzbekistan (äänestys)
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 15.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (213 kb) Läsnäololista (57 kb)       
 
Pöytäkirja (148 kb) Läsnäololista (22 kb) Äänestysten tulokset (1421 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1941 kb) 
 
Pöytäkirja (215 kb) Läsnäololista (66 kb) Äänestysten tulokset (248 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (631 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö