Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 26 października 2006 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Europejski Bank Centralny (2005) (debata)
 4.Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW * - Dobrowolna modulacja dopłat bezpośrednich w ramach WPR * (debata)
 5.Oficjalne powitanie
 6.Głosowanie
  6.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej - Rok budżetowy 2007 (głosowanie)
  6.2.Projekt budżetu ogólnego na rok 2007 (Sekcja III) (głosowanie)
  6.3.Projekt budżetu ogólnego na rok 2007 (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (głosowanie)
  6.4.Floty rybackie zarejestrowane w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty * (procedura bez sprawozdania) (głosowanie)
  6.5.Upamiętnienie powstania na Węgrzech w 1956 r. (głosowanie)
  6.6.Mołdowa (Naddniestrze) (głosowanie)
  6.7.Gruzja (Osetia Południowa) (głosowanie)
  6.8.Wywóz odpadów toksycznych do Afryki (głosowanie)
  6.9.Ochrona karna w zakresie ochrony środowiska (głosowanie)
  6.10.Układ euro-śródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie pomiędzy UE i Syrią (głosowanie)
  6.11.Konferencja w sprawie zmian klimatycznych w Nairobi (głosowanie)
  6.12.Transport żeglugą śródlądową (głosowanie)
  6.13.Partnerstwa publiczno-prywatne i prawo wspólnotowe w zakresie zamówień publicznych i koncesji (głosowanie)
  6.14.Delegowanie pracowników (głosowanie)
  6.15.Roczny raport Europejskiego Banku Centralnego (2005) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  12.1.Tybet
  12.2.Proces Riosa Montta
  12.3.Uzbekistan
 13.Głosowanie
  13.1.Tybet (głosowanie)
  13.2.Proces Riosa Montta (głosowanie)
  13.3.Uzbekistan (głosowanie)
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (211 kb) Lista obecności (57 kb)       
 
Protokół (148 kb) Lista obecności (22 kb) Wyniki głosowania (1463 kb) Głosowanie imienne (1943 kb) 
 
Protokół (227 kb) Lista obecności (67 kb) Wyniki głosowania (265 kb) Głosowanie imienne (630 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności