Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 26. októbra 2006 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2005 (rozprava)
 4.Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV * - Dobrovoľná modulácia priamych platieb v rámci SPP * (rozprava)
 5.Oficiálne privítanie
 6.Hlasovanie
  6.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie - Rozpočtový rok 2007 (hlasovanie)
  6.2.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 (oddiel III) (hlasovanie)
  6.3.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (hlasovanie)
  6.4.Rybárske flotily z najvzdialenejších regiónov * (postup bez správy) (hlasovanie)
  6.5.Spomienka na maďarské povstanie v roku 1956 (hlasovanie)
  6.6.Moldavsko (Podnestersko) (hlasovanie)
  6.7.Gruzínsko (Južné Osetsko) (hlasovanie)
  6.8.Vývoz toxického odpadu do Afriky (hlasovanie)
  6.9.Trestnoprávna ochrana životného prostredia (hlasovanie)
  6.10.Európsko-stredomorská dohoda o pridružení EÚ/Sýria (hlasovanie)
  6.11.Konferencia o klimatických zmenách v Nairobi (hlasovanie)
  6.12.Vnútrozemská vodná doprava (hlasovanie)
  6.13.Verejno-súkromné partnerstvá (hlasovanie)
  6.14.Vysielanie pracovníkov (hlasovanie)
  6.15.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2005 (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Oznámenie spoločnej pozície Rady
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  12.1.Tibet
  12.2.Proces Rios Montt
  12.3.Uzbekistan
 13.Hlasovanie
  13.1.Tibet (hlasovanie)
  13.2.Proces Rios Montt (hlasovanie)
  13.3.Uzbekistan (hlasovanie)
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termín nasledujúcej schôdze
 18.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (211 kb) Prezenčná listina (57 kb)       
 
Zápisnica (145 kb) Prezenčná listina (22 kb) Výsledky hlasovaní (1583 kb) Hlasovania podľa mien (1937 kb) 
 
Zápisnica (219 kb) Prezenčná listina (67 kb) Výsledky hlasovaní (269 kb) Hlasovania podľa mien (630 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia