Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Europeiska centralbanken (2005) (debatt)
 4.Stöd för landsbygdsutveckling från EJFLU * – Frivillig modulering av direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitken * (debatt)
 5.Välkomsthälsning
 6.Omröstning
  
6.1.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget - Budgetåret 2007 (omröstning)
  
6.2.Förslag till allmän budget 2007 (avsnitt III) (omröstning)
  
6.3.Förslag till allmän budget 2007 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (omröstning)
  
6.4.Fiskeflottor i gemenskapens yttersta randområden * (förfarande utan betänkande) (omröstning)
  
6.5.Minneshögtid till minne av det ungerska upproret 1956 (omröstning)
  
6.6.Moldavien (Transnistrien) (omröstning)
  
6.7.Georgien (Sydossetien) (omröstning)
  
6.8.Export av giftigt avfall till Afrika (omröstning)
  
6.9.Miljöskydd genom bekämpning av miljöbrott (omröstning)
  
6.10.Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan EU och Syrien (omröstning)
  
6.11.Nairobikonferensen om klimatförändringar (omröstning)
  
6.12.Ett europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar: Naiades (omröstning)
  
6.13.Offentlig-privata partnerskap och gemenskapsrätten för offentlig upphandling och koncessioner (omröstning)
  
6.14.Utstationering av arbetstagare (omröstning)
  
6.15.Europeiska centralbanken (2005) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
12.1.Tibet
  
12.2.Rättegång mot Rios Montt
  
12.3.Uzbekistan
 13.Omröstning
  
13.1.Tibet (omröstning)
  
13.2.Rättegång mot Rios Montt (omröstning)
  
13.3.Uzbekistan (omröstning)
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (214 kb) Närvarolista (57 kb)       
 
Protokoll (150 kb) Närvarolista (22 kb) Omröstningsresultat (1448 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1930 kb) 
 
Protokoll (220 kb) Närvarolista (67 kb) Omröstningsresultat (247 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (629 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy