Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2003/0256(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0315/2006

Debaty :

PV 13/11/2006 - 20
CRE 13/11/2006 - 20

Głosowanie :

PV 14/11/2006 - 9.17
CRE 14/11/2006 - 9.17
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0434

Protokół
Poniedziałek, 13 listopada 2006 r. - Strasburg

20. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW * - Dobrowolna modulacja dopłat bezpośrednich w ramach WPR * (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [COM(2006)0237 - C6-0237/2006 - 2006/0082(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Jan Mulder (A6-0319/2006)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 [COM(2006)0241 - C6-0235/2006 - 2006/0083(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Lutz Goepel (A6-0315/2006)

Głos zabrał Mariann Fischer Boel (członkini Komisji).

Lutz Goepel przedstawił sprawozdanie (A6-0315/2006).

Jan Mulder przedstawił sprawozdanie (A6-0319/2006).

Głos zabrali: Herbert Bösch (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Struan Stevenson w imieniu grupy PPE-DE, Katerina Batzeli w imieniu grupy PSE, Kyösti Virrankoski w imieniu grupy ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy UEN, Andrzej Tomasz Zapałowski w imieniu grupy IND/DEM, Duarte Freitas, Bogdan Golik, Nathalie Griesbeck, Zdzisław Zbigniew Podkański, Jan Tadeusz Masiel, James Nicholson, Bernadette Bourzai, Elspeth Attwooll, Mieczysław Edmund Janowski, Czesław Adam Siekierski, Luis Manuel Capoulas Santos, Neil Parish, Gábor Harangozó, Mairead McGuinness, Esther Herranz García, Jim Allister niezrzeszony, i Mariann Fischer Boel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.11 protokołu z dnia 14.11.2006 i pkt 9.17 protokołu z dnia 14.11.2006.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności