Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 14. marraskuuta 2006 - Strasbourg

3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Etiopia

- Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta Etiopiasta (B6-0596/2006)

- Eoin Ryan, Roberts Zīle, Michał Tomasz Kamiński ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta Etiopiasta (B6-0598/2006)

- Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta Etiopiasta (B6-0600/2006)

- Pasqualina Napoletano ja Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta Etiopiasta (B6-0603/2006)

- Michael Gahler, Mario Mauro ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta Etiopiasta (B6-0606/2006)

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Etiopiasta (B6-0613/2006)

II.   Bangladesh

- Vittorio Agnoletto ja Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta Bangladeshista (B6-0595/2006)

- Frédérique Ries ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta journalisteihin kohdistuneesta väkivallasta Bangladeshissa (B6-0599/2006)

- Pasqualina Napoletano, Neena Gill ja Robert Evans PSE-ryhmän puolesta Bangladeshista (B6-0601/2006)

- Thomas Mann, Charles Tannock ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta Bangladeshista (B6-0605/2006)

- Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta Bangladeshista (B6-0608/2006)

- Jean Lambert ja Gérard Onesta Verts/ALE-ryhmän puolesta Bangladeshista (B6-0612/2006)

III.   Iran

- Giusto Catania ja André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta Iranista (B6-0597/2006)

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets ja Lilli Gruber PSE-ryhmän puolesta ihmisoikeusloukkauksista Iranissa (B6-0602/2006)

- Marco Pannella, Marco Cappato, Frédérique Ries ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta ihmisoikeusloukkauksista Iranissa ja erityisesti vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisesta (B6-0604/2006)

- Michael Gahler, Bernd Posselt ja Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta Iranista (B6-0607/2006)

- Romano Maria La Russa, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Mogens N.J. Camre ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Iranissa (B6-0609/2006)

- Angelika Beer ja Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta Iranista (B6-0614/2006)

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö