Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0235(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0382/2006

Ingivna texter :

A6-0382/2006

Debatter :

PV 14/11/2006 - 6
CRE 14/11/2006 - 6

Omröstningar :

PV 14/11/2006 - 9.18
CRE 14/11/2006 - 9.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0484

Protokoll
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg

6. Gemensamt företag för det europeiska flygledningssystemet (SESAR) * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR) [KOM(2005)0602 - C6-0002/2006 - 2005/0235(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0382/2006)

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Erna Hennicot-Schoepges redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Philip Bradbourn (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Reinhard Rack för PPE-DE-gruppen, Britta Thomsen för PSE-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Georgios Karatzaferis för IND/DEM-gruppen, Emanuel Jardim Fernandes, Seán Ó Neachtain och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.18 i protokollet av den 14.11.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy