Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0018(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0287/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0287/2006

Keskustelut :

PV 14/11/2006 - 7
CRE 14/11/2006 - 7

Äänestykset :

PV 14/11/2006 - 9.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0483

Pöytäkirja
Tiistai 14. marraskuuta 2006 - Strasbourg

7. Elohopeaa sisältävät mittalaitteet ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevista rajoituksista (KOM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: María Sornosa Martínez (A6-0287/2006)

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

María Sornosa Martínez esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Martin Callanan PPE-DE-ryhmän puolesta, Linda McAvan PSE-ryhmän puolesta, Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adamos Adamou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Avril Doyle, Dorette Corbey ja Jim Allister.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2006, kohta 9.16.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö