Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0018(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0287/2006

Ingivna texter :

A6-0287/2006

Debatter :

PV 14/11/2006 - 7
CRE 14/11/2006 - 7

Omröstningar :

PV 14/11/2006 - 9.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0483

Protokoll
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg

7. Mätinstrument som innehåller kvicksilver ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/769/EEC när det gäller begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver [KOM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: María Sornosa Martínez (A6-0287/2006)

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

María Sornosa Martínez redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Martin Callanan för PPE-DE-gruppen, Linda McAvan för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Avril Doyle, Dorette Corbey och Jim Allister.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.16 i protokollet av den 14.11.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy