Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 14. november 2006 - Strasbourg

FORSÆDE: Pierre MOSCOVICI
næstformand

9. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.


9.1. Ordninger for direkte støtte og ELFUL-støtte * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

9.2. Aftale EF/Canada om videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

9.3. Aftale EF/USA om videregående uddannelse og erhvervsuddannelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

9.4. Sociale sikringsordninger ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

9.5. Brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

9.6. Fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

9.7. Ændring af Århus-konventionen * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

9.8. Afgiftsfritagelser for rejsende fra tredjelande * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

9.9. Fællesskabsbidrag til Tjernobyl-reaktorfonden * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

9.10. FN's konvention mod korruption * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

9.11. Støtte til udvikling af landdistrikterne * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

9.12. Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

9.13. Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

9.14. Anmodning om beskyttelse af Gérard Onestas parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

9.15. Havstrategidirektivet ***I (afstemning)

9.16. Måleinstrumenter med indhold af kviksølv ***I (afstemning)

9.17. Støtteordninger for landmænd * (afstemning)

9.18. Det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) * (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik