Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 14. marraskuuta 2006 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Pierre MOSCOVICI

9. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


9.1. YMP:n suoria tukijärjestelmiä koskevat yhteiset säännöt ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuki * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

9.2. EY:n ja Kanadan sopimus korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sekä nuorisoasioiden alan yhteistyöpuitteista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

9.3. EY:n ja Yhdysvaltojen sopimus korkea-asteen koulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

9.4. Yhteisön alueella liikkuviin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä sovellettavat sosiaaliturvajärjestelmät ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

9.5. Tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käyttö vesiviljelyssä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

9.6. Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

9.7. Tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskeva yleissopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

9.8. Kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttaminen arvonlisä- ja valmisteverosta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

9.9. Yhteisön kolmas rahoitusosuus Tšernobylin reaktorisuojarahastoon * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

9.10. Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

9.11. Maaseudun kehittämisen tukeminen maaseuturahastosta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

9.12. Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

9.13. Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

9.14. Gérard Onestan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

9.15. Yhteisön meriympäristöpolitiikka ***I (äänestys)

9.16. Elohopeaa sisältävät mittalaitteet ***I (äänestys)

9.17. YMP:n suorien tukien vapaaehtoinen mukauttaminen * (äänestys)

9.18. Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmästä (SESAR) vastaava yhteisyritys * (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö