Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2006. gada 14. novembris - Strasbūra

SĒDI VADA: Pierre MOSCOVICI
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


9.1. Tiešā atbalsta shēmas saskaņā ar KLP un atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

9.2. EK un Kanādas nolīgums par sadarbību augstākās izglītības, apmācību un jaunatnes jomā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

9.3. EK un ASV nolīgums augstākās izglītības un profesionālās izglītības jomā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

9.4. Sociālā nodrošinājuma sistēmas darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

9.5. Svešzemju sugu un sugu, kas atrodas ārpus to dabiskās izplatības areāla, izmantošana akvakultūrā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

9.6. Zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīga organizācija * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

9.7. Pieeja informācijai, sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā un iespēja griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

9.8. Atbrīvojums no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

9.9. Kopienas trešais ieguldījums Černobiļas aizsardzības fondā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

9.10. ANO Pretkorupcijas konvencija * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

9.11. ELFLA atbalsts lauku attīstībai * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

9.12. Pieprasījums aizstāvēt deputāta Gabriele Albertini imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

9.13. Pieprasījums aizstāvēt deputāta Gabriele Albertini imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

9.14. Pieprasījums aizstāvēt deputāta Gérard Onesta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

9.15. Kopienas jūras vides politika ***I (balsošana)

9.16. Dzīvsudrabu saturošas mērierīces ***I (balsošana)

9.17. Tiešo maksājumu brīvprātīga modulācija saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku * (balsošana)

9.18. Kopuzņēmuma izveide Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas (SESAR) īstenošanai * (balsošana)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika