Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2102(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0370/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0370/2006

Συζήτηση :

PV 14/11/2006 - 8
CRE 14/11/2006 - 8

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2006 - 11.3
CRE 14/11/2006 - 11.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0487

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

11.3. Ενυπόθηκη πίστη (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ενυπόθηκη πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006/2102(INI)) - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: John Purvis (A6-0370/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0487)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου