Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg

12. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Joseph Daul - A6-0377/2006: Andreas Mölzer

Betänkande Maria Matsouka - A6-0346/2006: Andreas Mölzer

Betänkande María Sornosa Martínez - A6-0287/2006: Richard Corbett

Betänkande Lutz Goepel - A6-0315/2006: Richard Corbett, Hynek Fajmon och Michl Ebner

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy