Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 14. november 2006 - Strasbourg

13. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.

Nils Lundgren havde meddelt, at hans afstemningsmaskine ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning af Philippe Morillon - A6-0311/2006.

Brian Crowley havde meddelt, at hans stemmekort ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning af Jan Mulder - A6-0319/2006.

Luis Manuel Capoulas Santos havde meddelt, at hans afstemningsmaskine ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning af Lutz Goepel - A6-0315/2006.

Arlene McCarthy havde meddelt, at hendes afstemningsmaskine ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning af José Manuel García-Margallo y Marfil - A6-0381/2006 - ændringsforslag 10.

Piia-Noora Kauppi havde meddelt, at hun ikke havde haft sit stemmekort, og at hun ikke havde stemt under de første ni afstemninger, men at hun havde villet stemme som følger:

Betænkning: Philippe Morillon - A6-0331/2006: for

Betænkning: Philippe Morillon - A6-0311/2006: for

Betænkning: Jan Mulder - A6-0319/2006: for

Betænkning: María Sornosa Martínez - A6-0287/2006 ændringsforslag 19: for

ændringsforslag 18: for

ændret forslag: for

lovgivningsmæssig beslutning: for

Betænkning: Lutz Goepel - A6-0315/2006

lovgivningsmæssig beslutning: imod

Betænkning: Erna Hennicot-Schoepges - A6-0382/2006

ændringsforslag 60: for.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik