Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.10 och återupptogs kl. 15.10.)

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy