Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 14. marraskuuta 2006 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 5.Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittely - 2005 (keskustelu)
 6.Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmästä (SESAR) vastaava yhteisyritys * (keskustelu)
 7.Elohopeaa sisältävät mittalaitteet ***I (keskustelu)
 8.Asuntoluotot (keskustelu)
 9.Äänestykset
  
9.1.YMP:n suoria tukijärjestelmiä koskevat yhteiset säännöt ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuki * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.2.EY:n ja Kanadan sopimus korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sekä nuorisoasioiden alan yhteistyöpuitteista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.3.EY:n ja Yhdysvaltojen sopimus korkea-asteen koulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.4.Yhteisön alueella liikkuviin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä sovellettavat sosiaaliturvajärjestelmät ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.5.Tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käyttö vesiviljelyssä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.6.Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.7.Tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskeva yleissopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.8.Kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttaminen arvonlisä- ja valmisteverosta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.9.Yhteisön kolmas rahoitusosuus Tšernobylin reaktorisuojarahastoon * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.10.Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.11.Maaseudun kehittämisen tukeminen maaseuturahastosta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.12.Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.13.Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.14.Gérard Onestan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.15.Yhteisön meriympäristöpolitiikka ***I (äänestys)
  
9.16.Elohopeaa sisältävät mittalaitteet ***I (äänestys)
  
9.17.YMP:n suorien tukien vapaaehtoinen mukauttaminen * (äänestys)
  
9.18.Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmästä (SESAR) vastaava yhteisyritys * (äänestys)
 10.Juhlaistunto - Georgia
 11.Äänestykset (jatkoa)
  
11.1.Euroaluetta koskeva vuotuinen kertomus 2006 (äänestys)
  
11.2.Meriympäristön teemakohtainen strategia (äänestys)
  
11.3.Asuntoluotot (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Komission lainsäädäntö- ja työohjelma 2007 (keskustelu)
 16.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 17.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 18.Rahapelit ja vedonlyönti sisämarkkinoilla (keskustelu)
 19.Uusi monikielisyyden puitestrategia (keskustelu)
 20.Euroopan unionin yleinen tullietuusjärjestelmä (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (218 kb) Läsnäololista (65 kb)       
 
Pöytäkirja (166 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (328 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (516 kb) 
 
Pöytäkirja (223 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (146 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (229 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö