Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2006. november 14., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 4.Határozat sürgősségi eljárásról
 5.A Számvevőszék éves jelentésének ismertetése - 2005 (vita)
 6.Közös vállalkozás az európai légiforgalom-irányítási rendszerért (SESAR) * (vita)
 7.Higanytartalmú mérőeszközök ***I (vita)
 8.Jelzáloghitel (vita)
 9.Szavazások órája
  9.1.A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  9.2.Megállapodás az EK és Kanada között a felsőoktatás, a képzés és az ifjúság területén történő együttműködésről * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  9.3.Az EK és az Egyesült Államok közötti megállapodás a felsőoktatás és a szakképzés területén * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  9.4.Szociális biztonsági rendszerek a Közösségen belül mozgó munkavállalók és családtagjaik részére ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  9.5.Az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazása * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  9.6.A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  9.7.A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférés, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  9.8.A harmadik országból beutazó személyek által importált áruk után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítés * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  9.9.A Közösség harmadik hozzájárulása a Csernobili Védelmi Alap javára * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  9.10.Korrupció elleni ENSZ-egyezmény * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  9.11.A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapon (EAFRD) keresztül * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  9.12.Gabriele Albertini mentelmi jogának fenntartása iránti kérelem (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  9.13.Gabriele Albertini mentelmi jogának fenntartása iránti kérelem (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  9.14.Gérard Onesta mentelmi jogának fenntartása iránti kérelem (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  9.15.Tengeri környezetvédelmi közösségi politika ***I (szavazás)
  9.16.Higanytartalmú mérőeszközök ***I (szavazás)
  9.17.A közvetlen kifizetések önkéntes modulációja a KAP keretében * (szavazás)
  9.18.Közös vállalkozás az európai légiforgalom-irányítási rendszerért (SESAR) * (szavazás)
 10.Ünnepélyes ülés - Grúzia
 11.Szavazások órája (folytatás)
  11.1.2006-os éves jelentés az euróövezetről (szavazás)
  11.2.Tematikus stratégia a tengervédelmi politikáról (szavazás)
  11.3.Jelzáloghitel (szavazás)
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.A Bizottság 2007-es jogalkotási és munkaprogramja (vita)
 16.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 17.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 18.Szerencsejáték és sportfogadás a belső piacon (vita)
 19.Új keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére (vita)
 20.Az Európai Unió általános preferenciarendszere (vita)
 21.A következő ülés napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv (215 kb) Jelenléti ív (65 kb)       
 
Jegyzőkönyv (225 kb) Jelenléti ív (24 kb) A szavazások eredményei (340 kb) Név szerinti szavazás (512 kb) 
 
Jegyzőkönyv (234 kb) Jelenléti ív (68 kb) A szavazások eredményei (155 kb) Név szerinti szavazás (229 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat