Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2006 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 5.Audito Rūmų 2005 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
 6.Bendra Europos oro eismo valdymo sistemos įmonė (SESAR) * (diskusijos)
 7.Matavimo prietaisai, turintys gyvsidabrio ***I (diskusijos)
 8.Hipotekiniai kreditai (diskusijos)
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Bendrosios tiesioginės paramos schemos pagal BŽŪP ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) parama kaimo plėtrai * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.EB ir Kanados susitarimas dėl bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.EB ir JAV susitarimas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo srityje * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.4.Socialinės apsaugos sistemos, taikomos darbuotojams ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.5.Svetimų ir vietovėje nerandamų rūšių naudojimas akvakultūrai * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.6.Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.7.Teisė gauti informaciją, visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus ir teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.8.Asmenų, keliaujančių iš trečiųjų šalių ir įvežančių prekes, atleidimas nuo pridėtinės vertės ir akcizo mokesčių * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.9.Trečias Bendrijos įnašas į Černobylio apsaugos fondą * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.10.Jungtinių Tautų kovos su korupcija konvencija * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.11.EŽŪKPF parama kaimo plėtrai * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.12.Prašymas ginti Gabriele Albertini parlamentinį imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.13.Prašymas ginti Gabriele Albertini parlamentinį imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.14.Prašymas ginti Gérard Onesta parlamentinį imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.15.Bendrijos jūrų aplinkos politika ***I (balsavimas)
  
9.16.Matavimo prietaisai, turintys gyvsidabrio ***I (balsavimas)
  
9.17.Neprivalomas tiesioginių išmokų perskirstymas pagal BŽŪP * (balsavimas)
  
9.18.Bendra Europos oro eismo valdymo sistemos įmonė (SESAR) * (balsavimas)
 10.Iškilmingas posėdis - Gruzija
 11.Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)
  
11.1.2006 m. metinis pranešimas apie euro zoną (balsavimas)
  
11.2.Teminė jūrų aplinkos strategija (balsavimas)
  
11.3.Hipotekiniai kreditai (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Komisijos teisės aktų leidybos ir veiklos programa 2007 m. (diskusijos)
 16.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 17.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 18.Azartiniai lošimai ir sporto lažybos vidaus rinkoje (diskusijos)
 19.Nauja daugiakalbystės pagrindų strategija (diskusijos)
 20.Europos Sąjungos bendrųjų tarifų lengvatų sistema (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (219 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb)       
 
Protokolas (166 kb) Dalyvių sąrašas (24 kb) Balsavimo rezultatai (388 kb) Vardinis balsavimas (509 kb) 
 
Protokolas (229 kb) Dalyvių sąrašas (69 kb) Balsavimo rezultatai (156 kb) Vardinis balsavimas (229 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika