Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2006. gada 14. novembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)
 4.Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru
 5.Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2005. gada pārskatu (debates)
 6.Kopuzņēmuma izveide Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas (SESAR) īstenošanai * (debates)
 7.Dzīvsudrabu saturošas mērierīces ***I (debates)
 8.Hipotekārais kredīts Eiropas Savienībā (debates)
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Tiešā atbalsta shēmas saskaņā ar KLP un atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  9.2.EK un Kanādas nolīgums par sadarbību augstākās izglītības, apmācību un jaunatnes jomā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  9.3.EK un ASV nolīgums augstākās izglītības un profesionālās izglītības jomā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  9.4.Sociālā nodrošinājuma sistēmas darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  9.5.Svešzemju sugu un sugu, kas atrodas ārpus to dabiskās izplatības areāla, izmantošana akvakultūrā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  9.6.Zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīga organizācija * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  9.7.Pieeja informācijai, sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā un iespēja griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  9.8.Atbrīvojums no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  9.9.Kopienas trešais ieguldījums Černobiļas aizsardzības fondā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  9.10.ANO Pretkorupcijas konvencija * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  9.11.ELFLA atbalsts lauku attīstībai * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  9.12.Pieprasījums aizstāvēt deputāta Gabriele Albertini imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  9.13.Pieprasījums aizstāvēt deputāta Gabriele Albertini imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  9.14.Pieprasījums aizstāvēt deputāta Gérard Onesta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  9.15.Kopienas jūras vides politika ***I (balsošana)
  9.16.Dzīvsudrabu saturošas mērierīces ***I (balsošana)
  9.17.Tiešo maksājumu brīvprātīga modulācija saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku * (balsošana)
  9.18.Kopuzņēmuma izveide Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas (SESAR) īstenošanai * (balsošana)
 10.Svinīga sēde – Gruzija
 11.Balsošanas laiks (turpinājums)
  11.1.2006. gada pārskats par eirozonu (balsošana)
  11.2.Jūras vides tematiskā stratēģija (balsošana)
  11.3.Hipotekārais kredīts Eiropas Savienībā (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Komisijas likumdošanas un darba programma 2007. gadam (debates)
 16.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 17.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 18.Azartspēles un ar sporta spēlēm saistītas derības iekšējā tirgū (debates)
 19.Jauna daudzvalodības pamatstratēģija (debates)
 20.Vispārējo preferenču sistēma Eiropas Savienībā (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (222 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb)       
 
Protokols (222 kb) Apmeklējumu reģistrs (24 kb) Balsojumu rezultāti (372 kb) Balsojumi pēc saraksta (514 kb) 
 
Protokols (229 kb) Apmeklējumu reģistrs (70 kb) Balsojumu rezultāti (157 kb) Balsojumi pēc saraksta (230 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika