Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 14. novembra 2006 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 4.Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup
 5.Uvedenie výročnej správy Dvora audítorov - 2005 (rozprava)
 6.Spoločný podnik pre európsky systém riadenia leteckej prevádzky (SESAR) * (rozprava)
 7.Meracie prístroje s obsahom ortuti ***I (rozprava)
 8.Hypotekárne úvery (rozprava)
 9.Hlasovanie
  9.1.Režimy priamej podpory v rámci SPP a podpora rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.2.Dohoda ES/Kanada o spolupráci v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.3.Dohoda ES/USA v oblasti vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.4.Systémy sociálneho zabezpečenia, ktoré sa uplatňujú na zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.5.Využívanie cudzích a oblastne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.6.Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.7.Prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.8.Oslobodenie tovaru dovážaného osobami cestujúcimi z tretích krajín od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.9.Tretí príspevok Spoločenstva pre Fond na ochranný kryt černobyľského reaktora * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.10.Dohovor OSN proti korupcii * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.11.Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.12.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Gabriela Albertiniho (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.13.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Gabriela Albertiniho (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.14.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Gérarda Onestu (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.15.Politika Spoločenstva v oblasti námornej environmentálnej politiky ***I (hlasovanie)
  9.16.Meracie prístroje s obsahom ortuti ***I (hlasovanie)
  9.17.Dobrovoľná modulácia priamych platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky * (hlasovanie)
  9.18.Spoločný podnik pre európsky systém riadenia leteckej prevádzky (SESAR) * (hlasovanie)
 10.Slávnostná schôdza - Gruzínsko
 11.Hlasovanie (pokračovanie)
  11.1.Výročná správa o eurozóne za rok 2006 (hlasovanie)
  11.2.Tematická stratégia o ochrane a zachovaní morského prostredia (hlasovanie)
  11.3.Hypotekárne úvery (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Legislatívny plán a plán práce Komisie na rok 2007 (rozprava)
 16.Hodina otázok (pre Komisiu)
 17.Hodina otázok (pre Radu)
 18.Hazardné hry a stávky na výsledky športových súťaží na vnútornom trhu (rozprava)
 19.Nová rámcová stratégia pre viacjazyčnosť (rozprava)
 20.Systém všeobecných preferencií Európskej únie (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (214 kb) Prezenčná listina (65 kb)       
 
Zápisnica (226 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovaní (374 kb) Hlasovania podľa mien (518 kb) 
 
Zápisnica (227 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovaní (165 kb) Hlasovania podľa mien (229 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia