Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 4.Beslut om brådskande förfarande
 5.Presentation av revisionsrättens årsrapport - 2005 (debatt)
 6.Gemensamt företag för det europeiska flygledningssystemet (SESAR) * (debatt)
 7.Mätinstrument som innehåller kvicksilver ***I (debatt)
 8.Hypotekslån (debatt)
 9.Omröstning
  
9.1.System för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Avtal mellan EG och Kanada om samarbete inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Avtal mellan EG och Förenta staterna inom området för högre utbildning och yrkesinriktad utbildning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Systemen för social trygghet när anställda eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Vattenbruk: främmande och lokalt frånvarande arter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.6.Den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.7.Tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.8.Befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.9.Gemenskapens tredje bidrag till fonden för inkapsling av reaktorbyggnaden i Tjernobyl * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.10.FN:s konvention mot korruption * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.11.Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.12.Fastställelse av parlamentarisk immunitet för Gabriele Albertini (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.13.Fastställelse av parlamentarisk immunitet för Gabrile Albertini (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.14.Fastställelse av parlamentarisk immunitet för Gérard Onesta (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.15.Gemenskapens politik för havsmiljön ***I (omröstning)
  
9.16.Mätinstrument som innehåller kvicksilver ***I (omröstning)
  
9.17.Frivillig modulering av direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitken * (omröstning)
  
9.18.Gemensamt företag för det europeiska flygledningssystemet (SESAR) * (omröstning)
 10.Högtidligt möte - Georgien
 11.Omröstning (fortsättning)
  
11.1.Årsrapport 2006 om euroområdet (omröstning)
  
11.2.En temainriktad strategi för den marina miljön (omröstning)
  
11.3.Hypotekslån (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2007 (debatt)
 16.Frågestund (frågor till kommissionen)
 17.Frågestund (frågor till rådet)
 18.Spel och sportvadslagning på den inre marknaden (debatt)
 19.En ny ramstrategi för flerspråkighet (debatt)
 20.Europeiska unionens allmänna preferenssystem (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (220 kb) Närvarolista (65 kb)       
 
Protokoll (166 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (327 kb) Omröstningar med namnupprop (524 kb) 
 
Protokoll (227 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningsresultat (147 kb) Omröstningar med namnupprop (229 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy