Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 november 2006 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy