Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0001(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0375/2006

Indgivne tekster :

A6-0375/2006

Forhandlinger :

PV 15/11/2006 - 3
CRE 15/11/2006 - 3

Afstemninger :

PV 15/11/2006 - 7.1
CRE 15/11/2006 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0490

Protokol
Onsdag den 15. november 2006 - Strasbourg

3. Tjenesteydelser i det indre marked ***II (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked [10003/4/2006 - C6-0270/2006 - 2004/0001(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Evelyne Gebhardt (A6-0375/2006)

Evelyne Gebhardt forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Talere: Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) og Mauri Pekkarinen (formand for Rådet).

Talere: Evelyne Gebhardt (ordfører), Malcolm Harbour for PPE-DE-Gruppen, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Adam Bielan for UEN-Gruppen, Jens-Peter Bonde for IND/DEM-Gruppen, Marine Le Pen løsgænger, Marianne Thyssen og Arlene McCarthy.

FORSÆDE: Ingo FRIEDRICH
næstformand

Talere: Toine Manders, Pierre Jonckheer, Sahra Wagenknecht, Guntars Krasts, Patrick Louis, Mario Borghezio, József Szájer, Harlem Désir, Nathalie Griesbeck, Jean-Luc Bennahmias, Kartika Tamara Liotard, Nigel Farage, Jana Bobošíková, Jacques Toubon, Lasse Lehtinen, Ona Juknevičienė, Ian Hudghton, Eoin Ryan, Nils Lundgren, Jim Allister, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Alexander Lambsdorff, Irena Belohorská, Andreas Schwab, Edit Herczog, Luigi Cocilovo, Ryszard Czarnecki, Małgorzata Handzlik, Anne Van Lancker, Sophia in 't Veld, Konstantinos Hatzidakis, Joseph Muscat, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Richard Falbr, Šarūnas Birutis, Alexander Stubb, Jan Andersson, Zita Pleštinská, Dariusz Rosati, Roberta Angelilli, Stefano Zappalà, Maria Matsouka, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Simon Coveney, Charlie McCreevy og Mauri Pekkarinen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 15.11.2006.

(Mødet udsat kl. 11.30 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 11.45)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik