Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0001(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0375/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0375/2006

Keskustelut :

PV 15/11/2006 - 3
CRE 15/11/2006 - 3

Äänestykset :

PV 15/11/2006 - 7.1
CRE 15/11/2006 - 7.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0490

Pöytäkirja
Keskiviikko 15. marraskuuta 2006 - Strasbourg

3. Palvelut sisämarkkinoilla ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi palveluista sisämarkkinoilla (10003/4/2006 - C6-0270/2006 - 2004/0001(COD)) - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Evelyne Gebhardt (A6-0375/2006)

Evelyne Gebhardt esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Puheenvuorot: Charlie McCreevy (komission jäsen) ja Mauri Pekkarinen (neuvoston puheenjohtaja).

Puheenvuorot: Evelyne Gebhardt (esittelijä), Malcolm Harbour PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta, Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marine Le Pen, Marianne Thyssen ja Arlene McCarthy.

Puhetta johti
varapuhemies Ingo FRIEDRICH

Puheenvuorot: Toine Manders, Pierre Jonckheer, Sahra Wagenknecht, Guntars Krasts, Patrick Louis, Mario Borghezio, József Szájer, Harlem Désir, Nathalie Griesbeck, Jean-Luc Bennahmias, Kartika Tamara Liotard, Nigel Farage, Jana Bobošíková, Jacques Toubon, Lasse Lehtinen, Ona Juknevičienė, Ian Hudghton, Eoin Ryan, Nils Lundgren, Jim Allister, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Alexander Lambsdorff, Irena Belohorská, Andreas Schwab, Edit Herczog, Luigi Cocilovo, Ryszard Czarnecki, Małgorzata Handzlik, Anne Van Lancker, Sophia in 't Veld, Konstantinos Hatzidakis, Joseph Muscat, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Richard Falbr, Šarūnas Birutis, Alexander Stubb, Jan Andersson, Zita Pleštinská, Dariusz Rosati, Roberta Angelilli, Stefano Zappalà, Maria Matsouka, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Simon Coveney, Charlie McCreevy ja Mauri Pekkarinen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2006, kohta 7.1.

(Istunto keskeytettiin klo 11.30 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 11.45.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö