Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0001(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0375/2006

Ingivna texter :

A6-0375/2006

Debatter :

PV 15/11/2006 - 3
CRE 15/11/2006 - 3

Omröstningar :

PV 15/11/2006 - 7.1
CRE 15/11/2006 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0490

Protokoll
Onsdagen den 15 november 2006 - Strasbourg

3. Tjänster på den inre marknaden ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tjänster på den inre marknaden [10003/4/2006 - C6-0270/2006 - 2004/0001(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Evelyne Gebhardt (A6-0375/2006)

Evelyne Gebhardt redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) och Mauri Pekkarinen (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Evelyne Gebhardt (föredragande), Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för UEN-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Marine Le Pen, grupplös, Marianne Thyssen och Arlene McCarthy.

ORDFÖRANDESKAP: Ingo FRIEDRICH
Vice talman

Talare: Toine Manders, Pierre Jonckheer, Sahra Wagenknecht, Guntars Krasts, Patrick Louis, Mario Borghezio, József Szájer, Harlem Désir, Nathalie Griesbeck, Jean-Luc Bennahmias, Kartika Tamara Liotard, Nigel Farage, Jana Bobošíková, Jacques Toubon, Lasse Lehtinen, Ona Juknevičienė, Ian Hudghton, Eoin Ryan, Nils Lundgren, Jim Allister, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Alexander Lambsdorff, Irena Belohorská, Andreas Schwab, Edit Herczog, Luigi Cocilovo, Ryszard Czarnecki, Małgorzata Handzlik, Anne Van Lancker, Sophia in 't Veld, Konstantinos Hatzidakis, Joseph Muscat, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Richard Falbr, Šarūnas Birutis, Alexander Stubb, Jan Andersson, Zita Pleštinská, Dariusz Rosati, Roberta Angelilli, Stefano Zappalà, Maria Matsouka, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Simon Coveney, Charlie McCreevy och Mauri Pekkarinen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 15.11.2006.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.30, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.45.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy