Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0585/2006

Debatten :

PV 15/11/2006 - 12
CRE 15/11/2006 - 12

Stemmingen :

PV 16/11/2006 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 15 november 2006 - Straatsburg

12. Verdrag inzake biologische en toxinewapens (BTWC), fragmentatiebommen en conventionele wapens (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Toetsingsconferentie van het Verdrag inzake biologische en toxinewapens (BTWC) in 2006

Paula Lehtomäki (fungerend voorzitter van de Raad) en Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, Achille Occhetto, Raül Romeva i Rueda, Ana Maria Gomes, Paula Lehtomäki en Margot Wallström.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Giorgos Dimitrakopoulos en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-DE-Fractie, over de zesde herzieningsconferentie van het Verdrag tot verbod van biologische en toxinewapens (BTWC), die van 20 november t/m 8 december 2006 in Genève wordt gehouden (B6-0585/2006);

- Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes en Achille Occhetto, namens de PSE-Fractie, over het Verdrag tot verbod van biologische en toxinewapens (BTWC), clusterbommen en conventionele wapens (B6-0586/2006);

- Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto en Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie, over het Verdrag inzake biologische en toxinewapens (BTWC), clusterbommen en conventionele wapens (B6-0587/2006);

- Mogens N.J. Camre, Adam Bielan en Michał Tomasz Kamiński, namens de UEN-Fractie, over de zesde herzieningsconferentie van het Verdrag tot verbod van biologische en toxinewapens (BTWC), die van 20 november t/m 8 december 2006 in Genève wordt gehouden (B6-0593/2006);

- Elizabeth Lynne en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over de zesde herzieningsconferentie betreffende het Verdrag inzake biologische en toxinewapens (BTWC), van 20 november tot 8 december 2006 in Genève (B6-0594/2006);

- Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, over biologische en onmenselijke conventionele wapens (toetsingsconferenties BTWC en CCW in november 2006) en de noodzaak clustermunitie te verbieden (B6-0611/2006).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 16.11.2006.

Juridische mededeling - Privacybeleid