Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2171(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0367/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0367/2006

Συζήτηση :

PV 15/11/2006 - 15
CRE 15/11/2006 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2006 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0494

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

15. Στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας για τη Βόρεια Διάσταση (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας για τη Βόρεια Διάσταση (2006/2171(INI)) - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alexander Stubb (A6-0367/2006)

Ο Alexander Stubb παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Giles Chichester (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Christopher Beazley, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Justas Vincas Paleckis, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Paavo Väyrynen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Laima Liucija Andrikienė, Józef Pinior, Diana Wallis, Hanna Foltyn-Kubicka, Vytautas Landsbergis, Andres Tarand, Henrik Lax, Zdzisław Zbigniew Podkański, Charles Tannock, Katrin Saks, Anneli Jäätteenmäki, Bogdan Klich, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Margarita Starkevičiūtė, Bogusław Sonik και Margot Wallström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου