Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 15 november 2006 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)
 3.Tjänster på den inre marknaden ***II (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.En ny ramstrategi för flerspråkighet (omröstning)
  
4.2.Europeiska unionens allmänna preferenssystem (omröstning)
 5.Välkomsthälsning
 6.Högtidligt möte - Qatar
 7.Omröstning (fortsättning)
  
7.1.Tjänster på den inre marknaden ***II (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Situationen i Gaza (debatt)
 12.Konvention om förbud mot biologiska och kemiska vapen, splitterbomber och konventionella vapen (debatt)
 13.Europeiska initiativ på området för civilskydd (debatt)
 14.Ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter (debatt)
 15.En Östersjöstrategi för den nordliga dimensionen (debatt)
 16.Tillämpning av den europeiska säkerhetsstrategin i samband med den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) (debatt)
 17.De politiska gruppernas sammansättning
 18.Tillämpning av den europeiska säkerhetsstrategin i samband med den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) (fortsättning på debatten)
 19.Arv och testamente (debatt)
 20.Kvinnor i den internationella politiken (debatt)
 21.Bekämpning av människohandeln- en integrerad strategi och förslag till en handlingsplan (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (138 kb) Närvarolista (64 kb)       
 
Protokoll (98 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (173 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1237 kb) 
 
Protokoll (181 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningsresultat (120 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (424 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy