Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0585/2006

Keskustelut :

PV 15/11/2006 - 12
CRE 15/11/2006 - 12

Äänestykset :

PV 16/11/2006 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 16. marraskuuta 2006 - Strasbourg

6.3. Biologisten aseiden kieltosopimus, rypälepommit ja tavanomaiset aseet (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0585/2006, B6-0586/2006, B6-0587/2006, B6-0593/2006, B6-0594/2006 ja B6-0611/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0585/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0585/2006, B6-0586/2006, B6-0587/2006, B6-0593/2006, B6-0594/2006 ja B6-0611/2006):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Giorgos Dimitrakopoulos ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta,

Ana Maria Gomes, Jan Marinus Wiersma ja Achille Occhetto PSE-ryhmän puolesta,

Elizabeth Lynne ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta,

Angelika Beer, Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto ja Willy Meyer Pleite GUE/NGL-ryhmän puolesta,

Mogens N.J. Camre UEN-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0493)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö