Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0585/2006

Debatter :

PV 15/11/2006 - 12
CRE 15/11/2006 - 12

Omröstningar :

PV 16/11/2006 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 16 november 2006 - Strasbourg

6.3. Konvention om förbud mot biologiska och kemiska vapen, splitterbomber och konventionella vapen (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0585/2006, B6-0586/2006, B6-0587/2006, B6-0593/2006, B6-0594/2006 och B6-0611/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0585/2006

(ersätter B6-0585/2006, B6-0586/2006, B6-0587/2006, B6-0593/2006, B6-0594/2006 och B6-0611/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Giorgos Dimitrakopoulos och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen,

Ana Maria Gomes, Jan Marinus Wiersma och Achille Occhetto för PSE-gruppen,

Elizabeth Lynne och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Angelika Beer, Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen,

Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto och Willy Meyer Pleite för GUE/NGL-gruppen,

Mogens N.J. Camre för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0493)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy