Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 16 listopada 2006 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprawozdanie roczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2005 (debata)
 3.Biała księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej (debata)
 4.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 5.Oświadczenie Przewodniczącego
 6.Głosowanie
  
6.1.Umowa w sprawie połowów UE-Mauretania * (głosowanie)
  
6.2.Sytuacja w Strefie Gazy (głosowanie)
  
6.3.Konwencja o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BWC), bomb kasetowych i broni konwencjonalnej (głosowanie)
  
6.4.Strategia dotycząca Morza Bałtyckiego w ramach Wymiaru Północnego (głosowanie)
  
6.5.Wdrażanie Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa w kontekście EPBO (głosowanie)
  
6.6.Dziedziczenie i testamenty (głosowanie)
  
6.7.Kobiety w polityce międzynarodowej (głosowanie)
  
6.8.Zwalczanie handlu ludźmi - zintegrowane podejście oraz propozycje planu działania (głosowanie)
  
6.9.Sprawozdanie roczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2005 (głosowanie)
  
6.10.Biała księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Porządek dzienny
 11.Famagusta/ Varosha (debata)
 12.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
12.1.Etiopia
  
12.2.Bangladesz
  
12.3.Iran
 13.Głosowanie
  
13.1.Etiopia (głosowanie)
  
13.2.Bangladesz (głosowanie)
  
13.3.Iran (głosowanie)
 14.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego
 15.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 16.Skład komisji i delegacji
 17.Przesunięcie środków
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (171 kb) Lista obecności (54 kb)       
 
Protokół (121 kb) Lista obecności (21 kb) Wyniki głosowania (691 kb) Wyniki głosowań imiennych (715 kb) 
 
Protokół (212 kb) Lista obecności (66 kb) Wyniki głosowania (205 kb) Wyniki głosowań imiennych (352 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności