Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0116(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0376/2006

Ingediende teksten :

A6-0376/2006

Debatten :

PV 29/11/2006 - 16
CRE 29/11/2006 - 16

Stemmingen :

PV 12/12/2006 - 14.18
CRE 12/12/2006 - 14.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0548

Notulen
Woensdag 29 november 2006 - Brussel

16. Europees financieringsinstrument voor democratie en mensenrechten ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (Europees instrument voor democratie en mensenrechten) (COM(2006)0354 - C6-0206/2006 - 2006/0116(COD)) - Commissie buitenlandse zaken. Co-rapporteurs: Hélène Flautre en Edward McMillan-Scott (A6-0376/2006)

Het woord wordt gevoerd door Paula Lehtomäki (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Hélène Flautre en Edward McMillan-Scott leiden het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Alessandro Battilocchio (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Albert Jan Maat (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Teresa Riera Madurell (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Michael Gahler, namens de PPE-DE-Fractie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, namens de PSE-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Richard Howitt, Kader Arif, Paula Lehtomäki en Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.18 van de notulen van 12.12.2006

(De vergadering wordt om 20.20 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid