Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 30. marraskuuta 2006 - Bryssel

2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailusääntöjen soveltamisesta rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

JURI

- Luonnos neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttamiseksi kieliä koskevan järjestelyn osalta Bulgarian tasavallan ja Romanian tasavallan liittymisen johdosta bulgarian ja romanian huomioon ottamiseksi Euroopan unionin virallisina kielinä (15712/2006 - C6-0434/2006 - 2006/0813(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttamisesta kieliä koskevan järjestelyn osalta bulgarian ja romanian lisäämiseksi työjärjestyksessä mainittuihin oikeudenkäyntikieliin (15715/2006 - C6-0435/2006 - 2006/0814(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

JURI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

JURI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö