Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2006 m. lapkričio 30 d. - Briuselis

2. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos taisyklių taikymo geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transportui (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų Teisingumo Teismo procedūros reglamento nuostatas, susijusias su kalbomis, siekiant į Procedūros reglamente nustatytas proceso kalbas įtraukti bulgarų ir rumunų kalbas, projektas (15712/2006 - C6-0434/2006 - 2006/0813(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento nuostatas, susijusias su kalbomis, siekiant į Darbo reglamente nustatytas proceso kalbas įtraukti bulgarų ir rumunų kalbas, projektas (15715/2006 - C6-0435/2006 - 2006/0814(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl perinti skirtų kiaušinių ir naminių paukščių jauniklių gamybos bei prekybos (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Teisinė informacija - Privatumo politika