Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2006. gada 30. novembris - Brisele

2. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija iesniedza turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (kodificēta versija) (COM(2006)0664 – C6-0384/2006 – 2006/0222(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko konkurences noteikumus attiecina uz pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un ūdensceļiem (kodificēta versija) (COM(2006)0722 – C6-0433/2006 – 2006/0241(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Projekts Padomes lēmumam par grozījumiem Eiropas Kopienu Tiesas reglamentā jautājumā par valodu lietojumu, lai iekļautu bulgāru un rumāņu valodu kā tiesvedības valodas, kas minētas Reglamentā (15712/2006 – C6-0434/2006 – 2006/0813(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Projekts Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas reglamentu attiecībā uz valodu lietojumu, lai bulgāru un rumāņu valodu iekļautu tiesvedības valodās, kas noteiktas Reglamentā (15715/2006 – C6-0435/2006 – 2006/0814(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes regulai par inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību (kodificēta versija) (COM(2006)0694 – C6-0436/2006 – 2006/0231(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

Juridisks paziņojums - Privātuma politika