Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 30 november 2006 - Brussel

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk (gecodificeerde versie) (COM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende de toepassing van mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (gecodificeerde versie) (COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Ontwerp voor een besluit van de Raad houdende wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen inzake de regeling van het taalgebruik teneinde het Bulgaars en het Roemeens op te nemen onder de door het reglement voor de procesvoering bepaalde procestalen (15712/2006 - C6-0434/2006 - 2006/0813(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Ontwerp van een besluit van de Raad houdende wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen inzake de regeling van het taalgebruik, teneinde het Bulgaars en het Roemeens op te nemen onder de door het reglement voor de procesvoering bepaalde procestalen (15715/2006 - C6-0435/2006 - 2006/0814(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de productie van en de handel in broedeieren en kuikens van pluimvee (gecodificeerde versie) (COM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

Juridische mededeling - Privacybeleid