Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 30 listopada 2006 r. - Bruksela

2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Wersja skodyfikowana) (COM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zasad konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej (Wersja skodyfikowana) (COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

JURI

- Projekt decyzji Rady zmieniającej regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego w celu uwzględnienia języka bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania wymienionych w regulaminie (15712/2006 - C6-0434/2006 - 2006/0813(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

JURI

- Projekt decyzji Rady zmieniającej regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego w celu uwzględnienia języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania wymienionych w regulaminie (15715/2006 - C6-0435/2006 - 2006/0814(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie produkcji i obrotu jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (Wersja skodyfikowana) (COM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

JURI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności