Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2006 - Βρυξέλλες

3. Ενεργά συστατικά των φαρμάκων (γραπτή δήλωση)

Η δήλωση αριθ. 61/2006 που κατέθεσαν οι βουλευτές Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines και Thomas Ulmer σχετικά με τα ενεργά συστατικά των φαρμάκων συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν το Σώμα και επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 116 , παράγραφος 4, του Κανονισμού, θα διαβιβασθεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση στις 12.12.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου