Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 30. marraskuuta 2006 - Bryssel

3. Lääkkeiden vaikuttavat aineet (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 61/2006 aiheesta lääkkeiden vaikuttavat aineet, jonka Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines ja Thomas Ulmer ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 116 artiklan 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille liitteenään allekirjoittajien nimet, ja se julkaistaan 12.12.2006 pidettävän istunnon hyväksytyissä teksteissä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö