Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 30 november 2006 - Brussel

3. Farmaceutische werkzame bestanddelen (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 61/2006 ingediend door de leden Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines en Thomas Ulmer over farmaceutische werkzame bestanddelen is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 116, lid 4 van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en met vermelding van de namen van de ondertekenaars worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van 12.12.2006.

Juridische mededeling - Privacybeleid