Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 30. novembra 2006 - Brusel

3. Farmaceuticky účinné látky (písomné vyhlásenie)

Vyhlásenie 61/2006, ktoré predložili poslanci Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines a Thomas Ulmer o farmaceuticky účinných látkach, podpísala väčšina všetkých poslancov Parlamentu. Toto vyhlásenie sa následne v súlade s článkom 116 ods. 4 rokovacieho poriadku postúpi adresátom a s uvedením mien podpísaných poslancov uverejní v prijatých textoch zo schôdze z 12.12.2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia